toshavil kfar saba

שירות ומידע

תקנון לתושב

מובהר בזאת כי השירות המוצע חינם ולא כרוך בתשלום כלשהו.

בעצם הרשמתכם כמשתמש רשום, אתם מביעים את הסכמתכם ומרשים לרשות המוניציפאלית לשלוח למכשיר הסמארטפון שלכם ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה ציינתם ו/או אשר איתה נרשמתם, מסרים בהודעות פוש, ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות מייל לכתובות המייל שלכם ו/או אשר איתן נרשמתם וכן הודעות ומסרים מטעם החברה מפעילת המיזם.

 

מדיניות הפרטיות

מאחר עדן פאר היצירה בע”מ (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובאפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“המיזם”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות במיזם, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים במיזם, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים במיזם או הנאסף על-ידה בעת השימוש במיזם

כללי

בעת שימוש בשירותי המיזם  נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים במיזם. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומים שקיבלת או שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים במיזם החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח שמאגרי המידע של החברה חסינים מפריצות של צד ג’ ולפיכך למרות המאמצים שהיא וספקיה משקיעים בשמירה על מאגרי המידע, היא לא תשא בכל נזק שיכול ויגרם כתוצאה מפריצה למאגרי המידע שלה ו/או של מי מספקיה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים במיזם.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במיזם.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני והודעות טקסט

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט ו/או הודעות פוש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הרשויות המוניציפליות המפרסמות במסגרת המיזם שלה.

מידע כזה ישוגר אליך היות ובעצם הצטרפותך למיזם כמשתמש רשום כהגדרתו בתנאי השימוש או כבעל עסק כהגדרתו בתנאי השימוש, הבעת את הסכמתך לכך. אולם בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. מובהר כי הדבר יהיה כרוך במחיקתך כמשתמש רשום.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

אתר החברה  והאפליקציה משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומים של צדדים שלישיים

החברה מתירה לגופים ולמוסדות לקשר את מערך הפרסומים לאתריהם. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתריהם מגיעות ממחשביהן של אותם גופים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומים שהציבו ועל אילו מודעות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל toshav-il@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

toshavil kfar saba